TAUBEL LEGAL je advokátní kanceláří poskytující českým i zahraničním klientům komplexní vysoce profesionální právní služby prakticky ve všech oblastech souvisejících s jejich podnikáním.

Kombinace zkušeností s poskytováním služeb na mezinárodní úrovni, českého i zahraničního právního vzdělání a dokonalé znalosti lokálního podnikatelského prostředí zaručuje, že se klientům dostane perfektního servisu se zohledněním jejich specifických nároků a potřeb.

Naším cílem je budovat s klienty dlouhodobé partnerství, důkladně pochopit jejich problémy a přizpůsobit se jejich potřebám. Při poskytování právních služeb dbáme na špičkovou kvalitu výstupů a praktickou stránku realizace navrhovaného řešení.

 • FÚZE A AKVIZICE
 • PRÁVO OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ
 • PRÁVO NEMOVITOSTÍ
 • VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
 • BANKOVNÍ PRÁVO
 • PRÁVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
 • NEZISKOVÝ SEKTOR
 • SOUDNÍ SPORY A ARBITRÁŽE
 • INSOLVENČNÍ PRÁVO
 • SOUTĚŽNÍ PRÁVO
 • PRACOVNÍ PRÁVO

FÚZE A AKVIZICE

 • právní due diligence,
 • příprava a vyjednávání smluv o převodu akcií, aktiv resp. podniku a souvisejících dokumentů,
 • poradenství ohledně fúzí a jiných typů restrukturalizace,
 • příprava a vyjednávání smluv o společném podniku a akcionářských dohod.

PRÁVO OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ

 • zakládání všech typů společností, organizace valných hromad, změny v základním kapitálu, ostatní služby související s běžnou správou společnosti,
 • příprava a vyjednávání obchodních smluv,
 • manažerské a ovládací smlouvy.

PRÁVO NEMOVITOSTÍ

 • příprava a vyjednávání smluv o převodu nemovitostí, nájemních smluv a smluv o dílo,
 • poradenství ohledně všech aspektů územního a stavebního řízení.

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

 • právní poradenství zadavatelům: analýza použitelných zadávacích postupů, příprava zadávací dokumentace,
 • právní poradenství uchazečům/dodavatelům: analýza zadávací dokumentace, příprava nabídky.

BANKOVNÍ PRÁVO

 • příprava a vyjednávání úvěrových a zajišťovacích smluv,
 • poradenství ohledně úvěrového financování.

PRÁVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

 • poradenství v otázkám kontaminace a znečištění životního prostředí,
 • poradenství ohledně dodržování předpisů týkajících se ochrany životního prostředí (např. nakládání s odpady a obalovým materiálem),
 • poradenství ohledně projektů souvisejícím se zdroji obnovitelné energie (zejména solární a větrné).

NEZISKOVÝ SEKTOR

 • zakládání a korporátní asistence v oblasti obecně prospěšných společností a občanských sdružení.

SOUDNÍ SPORY A ARBITRÁŽE

 • zastupování v řízení před soudy a v arbitrážním řízení

INSOLVENČNÍ PRÁVO

 • zastupování věřitelů v insolvenčním řízení

SOUTĚŽNÍ PRÁVO

 • analýza soutěžně-právních aspektů transakcí
 • příprava návrhů na spojování soutěžitelů
 • zastupování v řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže

PRACOVNÍ PRÁVO

 • příprava pracovních smluv a dalších pracovně-právních dokumentů
 • poradenství při optimalizaci počtu zaměstnanců

úvodní strana